Advocaat familierecht en echtscheiding

 mr. G. J. de Kaste

Zowel bij de ontbinding van een huwelijk als bij de ontbinding van een partnerschap stelt de wet vereisten. Beiden dienen via de rechtbank ontbonden te worden. Dit kan doordat via een advocaat een verzoekschrift tot ontbinding (van het huwelijk of van het geregistreerd partnerschap) bij de rechtbank (meestal Utrecht) wordt ingediend. Het is van belang dat de gevolgen van de ontbinding goed geregeld worden.

In het geval dat er kinderen zijn, dient er bijvoorbeeld een regeling getroffen te worden voor de kinderen en een ouderschapsplan opgesteld te worden. In het ouderschapsplan kan het hoofdverblijf van de kinderen bepaald worden en een zorg/omgangsregeling vastgesteld worden. Na de ontbinding van het huwelijk maar ook in de periode voor de ontbinding kan er een alimentatieplicht ontstaan. Ons kantoor kan de financiële situatie bekijken, de behoefte van de kinderen en/of ex-partner bepalen en een alimentatieberekening opstellen.

Door zowel een huwelijk als een registratie van een partnerschap ontstaat van rechtswege een gemeenschap van goederen. Deze gemeenschap wordt door de ontbinding van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap ontbonden. Er dienen afspraken gemaakt te worden over de wijze van de verdeling van de gemeenschap. Ook is het natuurlijk mogelijk dat er huwelijkse voorwaarden of partnerschapvoorwaarden zijn opgesteld. Indien er voor of tijdens het huwelijk huwelijkse voorwaarden of partnerschapvoorwaarden zijn opgesteld, dan dienen deze voorwaarden bij een ontbinding afgewikkeld te worden.

Ten slotte kan er een regeling getroffen worden voor de ouderdoms- en nabestaandenpensioenrechten. Dikwijls is de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding van toepassing. Zowel bij een huwelijk als bij een geregistreerd partnerschap dient op basis van deze wet het opgebouwde ouderdomspensioen verevend/verdeeld te worden. Het is mogelijk om van de wettelijke regeling af te wijken indien beide partners het hierover eens zijn of indien dit in de huwelijkse voorwaarden of partnerschapvoorwaarden is geregeld.

Iedere scheiding is anders. Voor sommigen is het een totale verandering van het bestaan en voor anderen behoeft alleen de bestaande situatie geformaliseerd te worden. Verder zal het ook verschil maken of een van beide partners een eigen bedrijf heeft. Hoe uw scheidingsituatie ook is, uw scheidingsituatie kan altijd op een deskundige wijze door ons kantoor geregeld worden.VOORLOPIGE VOORZIENINGEN

Een echtscheidingsprocedure kan in bepaalde gevallen langer dan een jaar duren. Gedurende die tijd moeten wel een aantal praktische zaken geregeld worden. Denk bijvoorbeeld aan: wie blijft (voorlopig) in het huis wonen? Wie zorgt voor de kinderen? Wie betaalt de rekeningen? Wanneer mogen de kinderen hun ouders zien? etc. etc. Dit soort vragen kunnen het beste in goed onderling overleg besproken worden. In de praktijk blijkt dat onderling overleg echter niet altijd mogelijk, of zeer moeizaam. In dat geval kan aan de rechtbank worden gevraagd om een voorlopige voorziening te treffenBent u op zoek naar een advocaat voor een echtscheidingsprocedure, een verzoek wijziging alimentatie, een omgangsregeling of andere familiezaken? Neem dan contact op via het contactformulier of via 033-741 00 20.

 Social media